Niniejszy projekt jest skierowany do każdej młodej mamy, która chce wrócić/ lub już powróciła do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka po urlopie wychowawczym lub macierzyńskim, w ramach umowy o pracę lub prowadzi własną działalność gospodarczą.

Projekt zakłada ramy czasowe i obowiązuje od 1.01.2014 do 30.06.2015. 
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest przesłanie drogą elektroniczną poprawnie wypełnionego:
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zostaną Państwo poproszeni o przesłanie pocztą mailową/ bądź osobiste dostarczenie do biura kompletu dokumentów (wszystkie niezbędne dokumenty do wypełnienia zostaną Państwu przesłane drogą mailową).
Komplet dokumentów aplikacyjnych będzie zawierać:

  • Umowę udziału w projekcie
  • Deklarację uczestnictwa w projekcie
  • Oświadczenie uczestnika projektu
  • Zaświadczenie od pracodawcy o powrocie na rynek pracy
  • Deklarację o wysokości osiąganych dochodów
  • Upoważnienie opiekuna do odbioru dziecka
  • Zgodę na monitoring
  • Zgodę na fotografowanie dziecka

 

Do pobrania: statut i regulamin.