20.jpg 19.jpg 21.jpg 18.jpg 22.jpg 23.jpg 25.jpg 24.jpg 27.jpg 26.jpg 29.jpg 30.jpg 28.jpg 32.jpg 31.jpg 33.jpg 36.jpg 34.jpg 35.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg 42.jpg 47.jpg 46.jpg 49.jpg 50.jpg 48.jpg 51.jpg 52.jpg 53.jpg 54.jpg 56.jpg 58.jpg 59.jpg 55.jpg 61.jpg 62.jpg 60.jpg 63.jpg 64.jpg 57.jpg 65.jpg 66.jpg 67.jpg 68.jpg 69.jpg 70.jpg 71.jpg 72.jpg 74.jpg 76.jpg 73.jpg 77.jpg 78.jpg 75.jpg 79.jpg 80.jpg 82.jpg 83.jpg 84.jpg 85.jpg 81.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 91.jpg 92.jpg 89.jpg 93.jpg 95.jpg 96.jpg 90.jpg 94.jpg 97.jpg 98.jpg 100.jpg 99.jpg 101.jpg 103.jpg 102.jpg 104.jpg 106.jpg 105.jpg 107.jpg cover.jpg  
Projekt "Aktywna mama na rynku pracy" współfinansowany jest przez Unie Europejską, ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zrealizowany w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.