Slajd3.JPG Slajd2.JPG plakat_A3_11.JPG Slajd4.JPG Slajd7.JPG Slajd5.JPG Slajd6.JPG Slajd8.JPG Slajd9.JPG Slajd10.JPG Slajd12.JPG Slajd13.JPG Slajd11.JPG Slajd14.JPG Slajd15.JPG Slajd17.JPG Slajd18.JPG Slajd16.JPG Slajd19.JPG Slajd20.JPG Slajd22.JPG Slajd24.JPG Slajd25.JPG Slajd21.JPG Slajd23.JPG Slajd26.JPG Slajd27.JPG Slajd29.JPG Slajd28.JPG Slajd30.JPG Slajd32.JPG Slajd31.JPG Slajd33.JPG Slajd34.JPG Slajd35.JPG Slajd37.JPG Slajd39.JPG Slajd40.JPG Slajd36.JPG Slajd38.JPG Slajd41.JPG Slajd42.JPG Slajd43.JPG Slajd44.JPG Slajd45.JPG Slajd46.JPG Slajd47.JPG Slajd49.JPG Slajd48.JPG Slajd52.JPG Slajd50.JPG Slajd51.JPG Slajd53.JPG Slajd54.JPG Slajd55.JPG Slajd56.JPG Slajd57.JPG Slajd59.JPG Slajd60.JPG Slajd61.JPG Slajd62.JPG Slajd64.JPG Slajd58.JPG Slajd65.JPG Slajd66.JPG Slajd63.JPG Slajd67.JPG Slajd68.JPG Slajd69.JPG Slajd70.JPG Slajd72.JPG Slajd73.JPG Slajd74.JPG Slajd75.JPG Slajd71.JPG Slajd76.JPG Slajd77.JPG Slajd78.JPG Slajd79.JPG Slajd82.JPG Slajd81.JPG Slajd80.JPG Slajd83.JPG Slajd86.JPG Slajd87.JPG Slajd85.JPG Slajd89.JPG Slajd90.JPG Slajd84.JPG Slajd91.JPG Slajd92.JPG Slajd88.JPG Slajd93.JPG Slajd94.JPG Slajd95.JPG Slajd96.JPG Slajd97.JPG Slajd98.JPG Slajd99.JPG Slajd100.JPG Slajd101.JPG Slajd103.JPG Slajd104.JPG Slajd102.JPG  
Projekt "Aktywna mama na rynku pracy" współfinansowany jest przez Unie Europejską, ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zrealizowany w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.