13289_956176277750021_8828478541625839051_n.jpg 10421228_956176787749970_4561127163239930355_n.jpg 10985408_956176941083288_2315468751629486693_n.jpg 10407642_956176037750045_7069104348540999875_n.jpg 11054864_956176737749975_2558513900869477014_n.jpg 11013160_956176417750007_8238969180288310870_n.jpg 11141351_956176601083322_8035459237208659264_n.jpg 10407642_956176324416683_5512094331560950411_n.jpg 11108837_956176447750004_8848975144338230753_n.jpg 11251058_956176231083359_439739257735660740_n.jpg 11239621_956176881083294_1015016638650743381_n.jpg 11145211_956176847749964_2636527493655329425_n.jpg 11256570_956176524416663_3996234561952244490_n.jpg  
Projekt "Aktywna mama na rynku pracy" współfinansowany jest przez Unie Europejską, ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zrealizowany w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.