Metody pracy:

Szeroki wachlarz zajęć organizowanych w żłobku Magiczna Kraina pozwala nam na zaspokajanie naturalnej dziecięcej potrzeby zabawy. Prowadzimy autorski program nauczania o nazwie "EDUKACJA PORZEZ SPORT". Polega on na rozwoju koordynacji ruchowej, zmysłu równowagi oraz kształtowaniu wrażliwości i twórczości u dziecka już od najmłodszych lat. Nauka aktywności fizycznej idzie u nas w parze również z budowaniem pozytywnych nawyków żywieniowych.

Nabywanie nowych umiejętności fizycznych buduje pewność siebie u maluchów. Wspólne zabawy z rówieśnikami wzmacniają poczucie przynależności do grupy i pomagają w budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem. Niewątpliwym atutem przebywania dziecka w żłobku jest właśnie kontakt z innymi dziećmi, pełen obopólnych korzyści.

Jako jedna z nielicznych placówek oferujemy w cenie czesnego codzienne zabawy z językiem angielskim.

Dużą wagę przykładamy do dobrych kontaktów z Rodzicami naszych podopiecznych. Zachęcamy ich do uczestnictwa w zajęciach otwartych, rozmów z dyrektorem i opiekunami, udziału w zebraniach, uroczystościach szkolnych, spotkaniach integracyjnych. Codzienny kontakt z Rodzicami jest dla cennym źródłem informacji o tym, jak dziecko spędziło dzień, jak się czuło i co osiągnęło.

Żłobek Magiczna Kraina
ul. Kosiarzy 37/80 02-953 Warszawa Wilanów e-mail: warszawa@magicznakraina.pl Tel.: +48 791 569 396
Projekt "Aktywna mama na rynku pracy" współfinansowany jest przez Unie Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zrealizowany w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.