W Żłobku Magiczna Kraina poza zaspokojeniem naturalnej potrzeby zabawy, zapewnimy sporo zajęć zorganizowanych w specjalnie dobranych formach. Stworzyliśmy swój własny program edukacji przez muzykę i ruch mający na celu rozwijanie zmysłu równowagi i koordynacji ruchowej ciała oraz wrażliwości i twórczości małego dziecka. Program ten ma również na celu poprawienie koncentracji, redukcję stresu oraz wyciszenie emocji. Zachęcamy Dzieci, aby wykorzystując wszystkie zmysły znacznie szybciej i łatwiej poznawały świat poprzez muzykę, ruch, obrazy, dotyk oraz pracę z rówieśnikami.

Zajęcia edukacyjne to stały element każdego dnia naszych Maluchów. Zajęcia obejmują wszystkie sfery rozwoju dziecka:

  • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i innymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
  • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych, przyzwyczajanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
  • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
  • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, niezbędnych w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
  • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

Zabawy tematyczne są jedną z bardziej ulubionych form aktywności przez dzieci. Każde małe dziecko uczy się poprzez obserwowanie i naśladownictwo, dzięki którym rozwija swoje umiejętności sensoryczno-motoryczne, językowe, społeczne i poznawcze. Proponując dzieciom zabawy z kręgu jego najbliższych zainteresowań (np. „w sklep”, „dom”) możemy w naturalny sposób rozwijać wszystkie aktywności:

 

  • językowe (powtarzanie nazw przedmiotów)
  • emocjonalno-społeczne (wyrażanie swojej woli, nawiązywanie kontaktu, używanie zwrotów grzecznościowych)
  • manualne (manipulowanie przedmiotami, wkładanie do koszyka, wyjmowanie)
  • ruchowe (schylanie, kucanie, wspinanie się na palce)
  • matematyczne (dokładanie, odkładanie, porównywanie…)

Zajęcia muzyczno-ruchowe wprowadzają dzieci w świat muzyki, pokazują jak można się świetnie bawić z użyciem typowych i niekonwencjonalnych instrumentów i przyborów. Wesołe i nowatorskie zabawy przy muzyce zaspokajają potrzebę ruchu, dobre samopoczucie dzieci i radość ze wspólnych zabaw.

Zajęcia plastyczne  zaspokajają dziecięcą potrzebę działania, jednocześnie uspokajają, dają poczucie odprężenia. Dzieci podczas pracy twórczej rozwiną swoje umiejętności manualne, udoskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, poznają nowe techniki plastyczne. Rozwiną fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, giętkość, oryginalność, płynność myślenia. Jest to też ich pierwszy prawdziwy “trening kreatywności”. Zajęcia dają dzieciom radość i zadowolenie, są jedną z podstawowych aktywności małego dziecka, która pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości.

Zajęcia rozwijające mowę prowadzone są w formie zabaw z całą grupą. Podczas zajęć dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy (dzieci naśladują dźwięki zwierząt, gimnastykują swoją buzię i język), grają w dostosowane do ich wieku i możliwości gry logopedyczne.

Dogoterapia jest to metoda, która doskonale łaczy nauke oraz zabawę, prowadzona przez wykwalifikowaną dogoterapeutkę, w którejk motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, Dogoterapia wspomaga rozwój osobowości, edukację i rehabilirację. Pozwala przełamać lęk przez czworonogiem i popgłebiać kontakt poprzez podchodzenie do niego, głaskanie i przytulanie. Pomaga też kształtowaćorientację w schemacie własnego ciała i poznawać budowę zwierzęscia.Takie działania stymulują klika zmysłów jednocześnie: słuchu, dotyku i wzroku. Dzieci mają szansę udoskonalenia umiejętności motorycznych, poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez zwierzę. Jest to także znakomita okazja do tego, by ćwiczyć koncentrację uwagi i wyzwalać spontaniczną aktywność dziecka wobec psa.

Język Angielski metodą Musical Babies to prowadzona od 2003 roku efektywna metoda nauki języka angielskiego od 6 miesiąca życia poprzez piosenki, rymowanki, muzykę klasyczną, ruch, oraz wykorzystanie wszystkich zmysłów. Ponieważ język poznany muzycznie i „całym ciałem” jest niewymazywalny z pamięci!  Najlepszy moment na rozpoczęcie nauki języka obcego to czas, kiedy dziecko jeszcze nie mówi w swoim ojczystym języku. Poznaje wówczas język obcy równocześnie – dokładnie tak samo jak dzieci dwujęzyczne. Taki właśnie cel przyświeca metodzie Musical Babies, przy czym na naszych zajęciach dzieci poznają język angielski całym ciałem, multisensorycznie, poprzez piosenki, rymowanki i bardzo dużo ruchu. Także poprzez specjalnie dobraną muzykę klasyczną. Od 2003 roku tysiące dzieci w wielu miastach w Polsce,  a także w Hiszpanii, Norwegii, Niemczech i Meksyku mają okazję nie tylko do nauki języka obcego, ale także do nabycia narzędzi niezbędnych do efektywnej nauki każdego języka obcego w przyszłości- wsłuchiwania się, wyczulenia na dźwięki, intonację i melodię języka, oraz do eksperymentowania z językiem. Najpierw słuchając, a następnie powoli tworząc najpierw pojedyncze słowa, a następnie zwroty i całe zdania. Stopniowo i bez stresu- bez nudnego powtarzania słówek, wypełniania podręczników, czy wpatrywania się w ekran. Zajęcia prowadzi lektor języka angielskiego ze szkoły językowej http://www.musicalbabies.pl

Zajęcia umuzykalniające Gordonki jest metoda wg teorii profesora Edwina Gordona bazuje na rozwijaniu wrodzonych uzdolnień muzycznych dziecka. Nauka muzyki ma przebiegać jak nauka mowy i wpływać na ogólny rozwój maluchów. Jej twórca porównuje naukę muzyki do nauki mowy. Dziecko uczy się mówić w sposób „całościowy”, wsłuchując się w to, co mówią do niego opiekujące się nim osoby. Sprawnie posługuje się językiem mimo tego, że nikt go przecież nie uczył literek ani gramatyki. Nie inaczej jest z muzyką. Zapewnienie dziecku możliwości „osłuchania się” z różnorodnymi formami muzyki pomoże obudzić w nim muzyczną wrażliwość na długo przed tym, nim nauczyciele zabiorą się za tradycyjną naukę nutek.

Metoda jest nowatorska, została jednak poparta badaniami empirycznymi i na jej podstawie pracuje wiele liczących się ośrodków, kształcących kolejne pokolenia uczniów. Uczy ona, jak rozwijać w dziecku -począwszy od momentu narodzin -uzdolnienia muzyczne, nauczyć je cieszyć się muzyką i ją rozumieć. Muzyka w okresie prenatalnym (najsilniej w ostatnim trymestrze) oraz do 18 miesiąca życia jest podstawowym bodźcem, stanowi jedną z głównych form aktywności dziecka. Im bogatsze w stymulację dźwiękowo-muzyczną i językową będzie środowisko dziecka, tym bardziej układ nerwowy będzie dostosowany do odbioru, transmisji i przetwarzania takich bodźców po przyjściu na świat.

W metodzie Edwina E. Gordona podstawą jest słuchanie muzyki. Później przychodzi czas na jej wykonywanie i „komponowanie”. Ostatnim etapem jest nauka gry na instrumentach i wprowadzenie do zapisu nutowego. Im wcześniej dziecko zostanie włączone w bogate muzycznie środowisko, tym wcześniej jego muzyczne uzdolnienia zaczną podnosić się do poziomu urodzeniowego, gdyż właśnie w tym momencie jest on najwyższy. Spośród dwojga dzieci z takim samym potencjałem w momencie narodzin, to, które wejdzie w bogate muzycznie otoczenie w wieku sześciu miesięcy będzie przejawiało wyższy poziom uzdolnień niż dziecko, któremu zapewnimy takie otoczenie dopiero gdy skończy osiemnaście miesięcy. Waga wczesnego, bogatego muzycznie otoczenia jest nie do przecenienia. W okresie bowiem, gdy dziecko zbliży się do dziewiątego roku życia, poziom jego uzdolnień nie będzie już dłużej warunkowany przez środowisko.

Wczesne wychowanie muzyczne dla dziecka jest kapitałem, który będzie procentował przez całe życie, a moment od narodzin do 3 roku życia jest najbardziej znaczącym momentem w rozwoju muzycznym. Dziecko do 1 roku życia odróżnia dźwięki muzyczne od niemuzycznych. Nigdy później tak nie słucha! Do 18 miesiąca życia spontanicznie śpiewa, w tym czasie równolegle z rozwojem muzycznym rozwija mowę. Najwcześniejsze przejawy zbliżania się do muzycznych zachowań obserwujemy ok. 2 roku życia. Dlatego też należy jak najszerzej wykorzystać ten jakże chłonny okres życia naszego dziecka i wyposażyć je w bagaż umiejętności i zdolności, które w przyszłości na pewno przysłużą się osiąganiu przez nasze dziecko wyższych stadiów rozwojowych. Zajecia prowadzi instruktor z http://musicbabyart.pl

 

 

 

 

onieważ język poznMusical Babies to prowadzona od 2003 roku efektywna metoda nauki języka angielskiego od 6 miesiąca życia poprzez piosenki, rymowanki, muzykę klasyczną, ruch, oraz wykorzystanie wszystkich zmysłów. Ponieważ język poznany muzycznie i „całym ciałem” jest niewymazywalny z pamięci!any muzycznie i „całym ciałem” jest niewymazywalny z pamięci!